Zarząd Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

  1. Waldemar Wymiatał          –  Przewodniczący Rady Rodziców
  2. Marcin Zięba                            Vice Przewodniczący Rady Rodziców
  3. Jacek Starzak                       –  Skarbnik Rady Rodziców