Zarząd Rady Rodziców

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Przemysław Urban
Zastępca Przewodniczącego: Michał Prasuła
Skarbnik: Joanna Trukawka