Zarząd Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Marcin Zięba
Zastępca Przewodniczącego: Przemysław Urban
Skarbnik: Jacek Starzak