Zarząd Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Przemysław Urban
Zastępca Przewodniczącego: Michał Prasuła
Skarbnik: Jacek Starzak