Zarządzenie dotyczące reżimu sanitarnego obowiązujące od 1.09.2020